W dniu 27 stycznia 2023 roku Wójt Gminy Ślemień podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowę przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu”. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest firma WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec.  

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W KWOCIE 4 972 500 zł co stanowi 78,20% wartości inwestycji oraz DOFINANSOWANO Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W KWOCIE 1 386 600 zł co stanowi 21,80% wartości inwestycji.

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych