W dniu 25 kwietnia 2023 roku Wójt Gminy Ślemień podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu”. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest Pan Witold Frasunek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRDM WADOWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 34-124 Barwałd Dolny 76A. 

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W KWOCIE 4 203 830,39 zł co stanowi 95% wartości inwestycji oraz DOFINANSOWANO Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W KWOCIE 221 254,23 zł co stanowi 5% wartości inwestycji.

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych