W dniu 26 lipca 2022 roku Wójt Gminy Ślemień podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby w Ślemieniu wraz z remontem stacji uzdatniania wody”. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest Pan Robert Bednarek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BEDNAR Robert Bednarek, Blisko 188, 33-314 Łosina Dolna. 

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W KWOCIE 9 500 000,00 zł co stanowi 95% ostatecznej wartości inwestycji. 

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych