Wszelkie zapytania ofertowe dostępnę są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dostępnego pod adresem http://ugslemien.bip.org.pl/

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych