Organ władzy wykonawczej w Gminie Ślemień:


Wójt Gminy Ślemień – Jarosław Krzak – wojt@slemien.pl

tel. 33 8654 098

Sekretarz Gminy Ślemień – Weronika Pępek

Skarbnik Gminy Ślemień – Małgorzata Myśliwiec

 

Organ władzy uchwałodawczej w Gminie Ślemień:

Rada Gminy Ślemień:

1.Jarosław Jurczak – Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu – jarek.100@gmail.com

2.Arkadiusz Kania – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu – akania.slemien@wp.pl

3.Piotr Czernecki – Radny Rady Gminy w Ślemieniu – pczernecki.slemien@wp.pl

4.Janusz Gibas – Radny Rady Gminy w Ślemieniu – janusz_giba@wp.pl

5.Łukasz Gibas – Radny Rady Gminy w Ślemieniu – gibasluk@gmail.com

6.Agata Małysiak – Radny Rady Gminy w Ślemieniu – amalysiak.slemien@wp.pl

7.Piotr Dominiak – Radny Rady Gminy w Ślemieniu – Piotr.dominiak@yahoo.co.uk

8.Renata Bąk – Radny Rady Gminy w Ślemieniu – bak_renia@wp.pl

9.Bogumił Hilarowicz – Radny Rady Gminy w Ślemieniu – nocturnus@op.pl

10.Lucyna Wiewióra – Radny Rady Gminy w Ślemieniu – lucyna.wiewiora@wp.pl

11.Jerzy Siwiec – Radny Rady Gminy w Ślemieniu – jurek-siwiec@wp.pl

12.Andrzej Bąk – Radny Rady Gminy w Ślemieniu – abak.slemien@wp.pl

13.Bogdan Pyclik – Radny Rady Gminy w Ślemieniu – bogdan@pyclik.pl

14.Daniel Tomiczek – Radny Rady Gminy w Ślemieniu – danieltomiczek@wp.pl

15.Andrzej Pilsyk – Radny Rady Gminy w Ślemieniu – apilsyk.slemien@wp.pl

Przewodniczący Rady Gminy Ślemień
Pan Jarosław Jurczak
przyjmuje interesantów w budynku Urzędu Gminy Ślemień  pok.nr 15 – w czwartki od godz 10:00 do godz 11:00
Nr telefonu  784 959 739

 

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych