1. Sołectwo Ślemień
    Sołtys: Wiewióra Lucyna
  2. Sołectwo Kocoń
    Sołtys: Alicja Hyrlik
  3. Sołectwo Las:
    Sołtys: Ponikiewski Józef
Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych