Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554) utworzono CEEB będącą mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków.

Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

- 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,

- 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DEKLARACJE DO CEEB:

- w formie elektronicznej przez stronę http://www.zone.gunb.gov.pl/

- w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Krakowska 148, 34–323 Ślemień

Przesłanie danych jest obowiązkowe.


Załączniki:

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych