Dzięki udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Konkursie Marszałkowskim „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku, Gmina Ślemieńmogła zrealizować zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie miejsca publicznego- rynku w Ślemieniu”.

Przedsięwzięcie obejmowało następujący zakres prac:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej w miejscach występujących nierówności, uzupełnienie brakujących elementów, czyszczenie z nalotu,

- remont uszkodzonych murków oddzielających fontannę,

- odnowienie i uzupełnienie brakujących elementów lampek (ledowych) oświetlających lustro wody fontanny;

- wymiana pomp fontanny wraz z montażem niezbędnej instalacji;

- zdemontowanie spróchniałych elementów drewnianych na wszystkich ławkach wolnostojących i osadzonych na murku fontanny i zamontowanie siedzisk kompozytowych;

- montaż barierki dla osoby niepełnosprawnej;

- czyszczenie, konserwacja, malowanie stalowych konstrukcji ławek oraz koszy na śmieci;

- utworzenie nasadzeń z kwiatostanem doniczkowym;

-wzmocnienie szczudła betonowego mocującego słup oświetleniowy z częściową wymiana uszkodzonej instalacji kablowej;

- wymiana kloszy lampowych na istniejących h słupach stalowych oświetlających rynek i fontannę.           

Realizacja przyczyniła się do zagospodarowania i użytkowania terenu; poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz estetyki centralnego miejsca w Gminie Ślemień.

Po zakończeniu realizacji zadania została zamontowana tablica pamiątkowa z logo Województwa Śląskiego oraz informacją o współfinansowaniu.

Miejsce publiczne jest ogólnodostępne.

Całkowita wartość zadania wyniosła: ok. 87 493,81 zł, z czego 55 987,09 zł stanowi pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego,pozostała kwota została pokryta z budżetu Gminy Ślemień.

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych