Zadanie pn. „Strefa relaksu wraz z miejscem aktywności fizycznej w miejscowości Ślemień” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku.

„Strefa relaksu wraz z miejscem aktywności fizycznej w miejscowości Ślemień"

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego 22 maja 2023 podjęto uchwałę nr VI/57/5/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka" w 2023 roku dla Gminy Ślemień na zadanie pn.: „Strefa relaksu wraz z miejscem aktywności fizycznej w miejscowości Ślemień".

W zamach zadania zostanie utworzona strefa relaksu wraz z miejscem aktywności fizycznej w miejscowości Ślemień.

Przedsięwzięcie będzie obejmowało następujący zakres prac:

  • roboty ziemne wraz z niwelacją terenu oraz wykonaniem nawierzchni,
  • odwodnienie terenu,
  • zakup i montaż sprzętu sportowego — urządzenia siłowni zewnętrznej, np.: narciarz, rower, motyl, - zakup i montaż elementów placu zabaw, np.: bujak konik, panel edukacyjny dla dzieci, zjeżdżalnia,
  • utworzenie placu szachowego,
  • utworzenie ścieżki sensorycznej,
  • zakup i montaż elementów małej architektury: leżaki betonowe, hamaki, ławki, kosze na śmieci, - zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną,
  • nasadzenie zieleni.

Wnioskowana pomoc finansowana ze środków budżetu Województwa Śląskiego opiewa na kwotę 91 920,00 zł.

Strefa relaksu będzie miała na celu utworzenie przestrzeni publicznej, dostępnej dla każdegomieszkańca, w której będzie można odpocząć, spotkać się, przyjść z dziećmi, rozwijać aktywizację społeczną.

Utworzona strefa relaksu wraz z miejscem aktywności fizycznej będzie ogólnodostępne i oddane do nieodpłatnego użytkowania dla społeczności lokalnej.

Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia przyczyni się do zagospodarowania i użytkowania terenu, poprawy funkcjonalności i estetyki oraz do zwiększenia aktywności fizycznej wśród mieszkańców.

Strefa relaksu ma podnieść atrakcyjność terenu i zapewnić możliwość spędzania wolnego czasu mieszkańcom.


Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych