Projekt zakłada termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

- docieplenie przegród: ścian zewnętrznych, stropu pod nieogrzewanym poddaszem i podłogi na gruncie,

- wymianę stolarki otworowej: okien drewnianych, drzwi zewnętrznych , bramy garażowej,

- wymianę instalacji c.o

Realizacja projektu ma za zadanie odpowiedzieć na zidentyfikowane problemy, których skutkiem jest:

→zanieczyszczenie środowiska naturalnego w wyniku emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

→ duża energochłonność budynków, w tym znaczne zapotrzebowanie na energie cieplna

→ niedostateczny komfort użytkowników obiektu oraz zagrożenie dla zdrowia lokalnej społeczności

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Ślemień w wyniku termomodernizacji , a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.

Odziaływania projektu:

• ograniczenie zmian klimatycznych , w tym globalnego ocieplenia,

• zmniejszenie zużycia energii cieplnej,

• wzrost produkcji z OZE ( energii słonecznej),

• zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynku

• ograniczenie emisji zanieczyszczeń

• znaczne polepszenie warunków użytkowników budynku,

• poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,

• poprawa stanu zdrowia mieszkańców

 

Okres realizacji projektu: 07.04.2017 – 30.09.2021

Całkowita wartość projektu : 531 422,50 zł

Dofinansowanie: 367 158,18 zł

Środki finansowe gminy: 164 264,30 zł


Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych