Wyłożenie projektu mpzp dla jednostek S15R-RZ, S14R, S68R wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki:


Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych