Informacja

"W związku z planowanymi bitumicznymi robotami drogowymi  na drodze

DW946 w miejscowościach Kocoń i Las, Wykonawca robót na zadaniu pn.:

„Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w gminie Ślemień sołectwa Kocoń i las do granicy województwa (od km 20+310,27 do km 25+083)”,  informuje o lokalizacji i terminach zamknięcia dla ruchu pojazdów odcinków drogi, na których będą realizowane bitumiczne roboty nawierzchniowe z wykorzystaniem pełnej szerokości jezdni.

W/w roboty będą realizowane odcinkami na całym zakresie zadania wg lokalizacji wskazanych w załączniku.

 

 

Planowane są zamknięcia drogi DW946 dla ruchu pojazdów na odcinkach i w terminach poniżej:

 

 

 

km od 22+700 do km 24+000 (odcinek drogi DW946 pomiędzy skrzyżowaniem

  1. Zakopiańskiej z ul. Paprociową w m. Las do skrzyżowania ul.

Zakopiańskiej z ul. Zacisze w m. Las) – odcinek zamknięty dla ruchu

pojazdów w dniu 11.04.2024 (czwartek) w godz. 7.30 ÷ 17.00

– w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1_ Mapa z zaznaczoną

lokalizacją odcinka

km od 21+280+ do 22+700 (odcinek drogi DW946 pomiędzy skrzyżowaniem ul.

Zakopiańskiej z ul. Zacisze w m. Las do skrzyżowania ul. Zakopiańskiej z

  1. Krakowską w m. Kocoń) – odcinek zamknięty dla ruchu pojazdów w dniu

12.04.2024 (piątek) w godz. 7.30 ÷ 17.00

– w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1_ Mapa z zaznaczoną

lokalizacją odcinka

 

 

UWAGA:

 

- W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, realizacja w/w

planowanych robót może ulec wydłużeniu. Wykonawca powiadomi  o

ewentualnych zmianach. "

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych