Wójt Gminy Ślemień przypomina rolnikom, że  od 01 lutego do 28lutego br.  będą przyjmowane wnioski od rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Podstawą do uzyskania zwrotu będą faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2021 r.  do 31 stycznia 2022 r.
Wnioski o zwrot są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy lub  w Urzędzie Gminy pokój nr 3.

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych