Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Ślemień została opracowana zgodnie z zasadami, przepisami i wzorcami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 z 23 lipca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1446), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków oraz krajowego wykazu zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661). 

Kocoń_Wykaz_Zabytki_sakralne.docx

Kocoń_Wykaz_Świeckie_zabytki_architektury_i_budownictwa

Las_Wykaz_Zabytki_archeologiczne.docx

Las_Wykaz_Zabytki_sakralne.docx

Las_Wykaz_świeckie_zabytki_architektury_i_budownictwa.docx

Ślemień_Wykaz_zabytki_architektury_i_budownictwa.docx

Ślemień_Zabytki_sakralne_wykaz.docx

Ślemień__Wykaz_Zabytki_archeologiczne.docx

Zarządzenia Wójta Gminy Ślemień w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków:

zarzadzenie_nr_0050.40.2018

zarzadzenie_nr_0050.127.2019

zarzadzenie_nr_0050.90.2020

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych