Wójt Gminy Ślemień zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy  zainteresowanych dofinanasowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne w dniu 17 marca 2024r. (niedziela) o godz 10:00. Spotkanie odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu.

Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na:

- wymianę żródła ciepła,

- instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

- mikroinstalację fotowoltaiczną,

- ocieplenie przegród budowlanych,

- stolarkę drzwiową i okienną,

-audyt energetyczny

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przdsięwzięć oraz warunki  dofinanasowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 33 865 40 98

                                                                                                                                              SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych