Badanie ankietowe GUS- Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.

Załączniki:

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych