Ogłoszenie o zamiarze zamiany działek stanowiących własność Gminy Ślemień z osobą fizyczną

Ogłoszenie o zamiarze zamiany działek stanowiących własność Gminy Ślemień z osobą fizyczną w rejonie ulic Za Wodą i Grabowa


Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych