Wójt Gminy Ślemień ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w roku 2024 - działalność na rzecz turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży


Załączniki:

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych