"W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowościach Kocoń i Las – Wykonawca Firma Strabag Sp. z o.o. przekazał następujące informacje o planowanych zamknięciach odcinków drogi:

1.km od 24+000 do 25+083 (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem DW 946 ul.Zakopiańska z ul. Bacówka w m. Las do granicy z m. Kuków).

UWAGA:

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, realizacja w/w planowanych robót może ulec zmianie lub wydłużeniu. Wykonawca z wyprzedzeniem powiadomi o ewentualnych zmianach."

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych