"Czyste Powietrze" to program dotacyjny, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców Gminy Ślemień w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania.

Ile można  otrzymać dofinansowania?

Im mniejsze dochody tym wyższa dotacja:

-jeżeli  przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1090 zł( gospodarstwo wieloosobowe) i 1526 zł(gospodarstwo jednoosobowe) możesz uzyskac do 135 000 zł

-jeżeli  przeciętny dochód na osobę nie przekracza 1894 zł(g. wieloosobowe) i 2651 zł (g. jednoosobowe) można uzyskać do 99 000 zł

-jeżeli roczny dochód nie przekracze 135 000 zł można uzyskać do 66,000 zł.

Dotację można otrzymać na wymianę pieca, wymianę okien ,drzwi, bram garażowych, docieplenie ścian, stropu, podłogi, modernizację instalacji CO i CWU, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną(warunek; posiadanie pompy ciepła).

Dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku:

-dane wnioskodawcy i współmałżonka wnioskodawcy( pesel, numer telefonu, email)

-adres zamieszkania

-numer księgi wieczystej

-powierzchnia domu

-oświadczenia współwłaścicieli budynku którego dotyczy wniosek ( jeżeli dotyczy)

-zaświadczenie  o dochodach na jednego członka rodziny z GOPS lub PIT-37.

Punkt konsultacyjno -informacyjny w Urzędzie Gminy Ślemień czynny jest  :    

Wtorek 8:00 – 12:00
Czwartek 8:00 – 14:00

Informacje można też otrzymać dzwoniąc pod numer 33 865-40-98 wew. 35

 

                                                                                                                                                         

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych