Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w roku 2024
11.01.2024

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w roku 2024

Wójt Gminy Ślemień ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w roku 2024 - działalność na rzecz turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Informacja o naborze do Młodzieżowego Sejmiku Wójewództwa Śląskiego
03.01.2024

Informacja o naborze do Młodzieżowego Sejmiku Wójewództwa Śląskiego

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenie-naboru-do-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego-w-kadencji-2024-2026.html
Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych